Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Muzeum Wędkarstwa Ziemi Raciborskiej

O NAS

 

        W grudniu 2015 roku, z okazji 65 rocznicy powstania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 45 Racibórz-Miasto powstał projekt uruchomienia zakładki „Muzeum wędkarstwa ziemi raciborskiej”, która stała się doskonałą okazją do stworzenia wirtualnego miejsca pamięci o wędkarzach tej ziemi. Inicjatywa powstania wspomnianej strony zrodziła się z potrzeby realizacji zapisów Statutu PZW w zakresie promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego i kształtowania etyki wędkarskiej oraz prowadzenia kroniki koła zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto. W związku z docierającymi ze środowiska wędkarskiego sygnałami o potrzebie popularyzowania wiedzy o historii wędkarstwa oraz kształtowania się zmian sprzętu wędkarskiego, wskazywano zwłaszcza na konieczność stworzenia miejsca, w którym mogłoby zostać pokazane społeczeństwu naszego regiony wytwory kultury materialnej i piśmienniczej – rozproszone w kolekcjach prywatnych oraz w naszym Kole. Z pomysłem opracowania i upowszechniania wymienionych wytworów wystąpił Kolega Jerzy Zimowski Sekretarz Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto, który podczas posiedzenia Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto zaproponował podjecie prac nad stworzeniem zakładki internetowej „Muzeum wędkarstwa ziemi raciborskiej”. Internet dzięki olbrzymiej dostępności i obszernej rzeszy odbiorców, wydawał się najlepszym miejscem do promowania wiedzy o wędkarstwie, sporcie wędkarskim oraz kształtowaniu etyki wędkarskiej na przestrzeni od zakończenia II Wojny Światowej do dnia dzisiejszego.

 

        Sekretarz Koła podjął się zadania opracowania i upowszechniania w formie ucyfrowionej materiałów dotyczących historii i działalności polskich organizacji wędkarskich od roku 1945 aż po czasy współczesne.

 

        Sekretarz Koła, rozpoczął akcja systematycznego przekazywania otrzymywanych materiałów dokumentujących historię organizacji wędkarskich i wędkarstwa na ziemi raciborskiej (dokumentów, skanów zdjęć oraz filmów i nagrań dźwiękowych, szeroko rozumianego sprzętu wędkarskiego lub jego zdjęć, przedmiotów pamiątkowych). Wszedł on w kontakt z wędkarzami i ich rodzinami oraz z instytucjami zewnętrznymi, które wspierają te prace.

 

        Pierwsza prezentacja skanów zdjęć nastąpiła w dniu 19 marca 2016 r., w „Dniu Wędkarza”. Od tego dnia zapoczątkowano działania, mające na celu kolekcjonowanie i pozyskiwanie materiałów dokumentujących historię organizacji wędkarskich i wędkarstwa na ziemi raciborskiej, ich opracowywanie i systematyczne prowadzenie strony internetowej „Muzeum wędkarstwa ziemi raciborskiej”.

 

        Uruchomienie zakładki „Muzeum wędkarstwa ziemi raciborskiej” na stronie internetowej Koła, stworzyło wirtualne miejsce poświęcone historii wędkarstwa na ziemi raciborskiej oraz o wędkarzach tej ziemi. Pokazując wytwory kultury materialnej i piśmienniczej – rozproszone w kolekcjach prywatnych i w naszym Kole – po raz pierwszy spróbowano objąć tak systemowo tematykę działalności polskich organizacji wędkarskich na ziemi raciborskiej od zakończenia II Wojny Świtowej do współczesności. Zaakcentować wypada, że taka ilość z prezentowanych materiałów nigdy nie była publikowana tak dużemu gremium osób. Odnosi się to głównie do fotografii przedstawiających zmiany jakie zachodziły na przestrzeni tych lat w zakresie szeroko rozumianego sprzętu wędkarskiego, zanęt wędkarskich i przynęt spinningowych, metod połowów, odzieży wędkarskiej oraz sprzętu pływającego wędkarskiego.

 

        W historię wędkarstwa na ziemi raciborskiej będzie wprowadzał rys historyczny. Skany zdjęć, dokumentów, przedmiotów poświęconych wędkarstwu, zawodom wędkarskim i pamiątkom, zostanie przedstawiona w następujących zakładkach: „Tradycja”, „Sprzęt wędkarski”, „Wędkarskie zawody sportowe”, „Przepisy prawne obowiązujące w PZW”, „Pamiątki”, „Nasze łowiska”, „Składy Władz i Organów Koła”, „Prezesi Koła”, „Siedziby Koła”.

 

Na stronę będą wprowadzane regularnie pozyskiwane i opracowywane nowe materiały, skany zdjęć i dokumentów oraz filmy, dotyczące wędkarstwa na ziemi raciborskiej.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin