Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Komunikat dot. Zawodów spinningowych Zakończenie sezonu w dniu 22 10 2017

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych w październiku


Komunikat w sprawie zawodów spinningowych zaliczanych do Grand Prix Koła o „Zakończenie sezonu spinningowego", organizowanych w dniu 22 października  2017 r.Zarząd Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto organizuje w dniu 22 października  2017 r. zawody spinningowe zaliczane do Grand Prix Koła o „Zakończenie sezonu spinningowego".Biuro zawodów mieścić się będzie obok SMS ul. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", łowisk Nr 033 Rzeka Odra w Raciborzu.Prawo startu w zawodach mają członkowie Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto, którzy opłacili składki na rok 2017.Ubezpieczenie NW, zgodne z umową pomiędzy ZO PZW w Katowicach a PZU S.A.Teren zawodów: Seniorzy i Juniorzy : Łowisko Nr 033 rzeka Odra od mostu drogowego ul. Piaskowa do ujścia kanału ULGA. Teren zawodów zostaje zamknięty dla wszystkich wędkarzy w dniu 22.10.2017 r. w godz. 4.00 - 14.00.SPRAWY ORGANIZACYJNE:1. Zbiórka zawodników przed zawodami w dniu 22-10-2017 r. o godzinie 7.00, obok SMS ul. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".2. Zawodnicy mają obowiązek  posiadać  w telefony bądź aparat fotograficzny2. Program zawodów:

 1. godz. 7.00 - otwarcie zawodów; odprawa z zawodnikami, w tym omówienie warunków bezpieczeństwa,
 2. godz. 7.15 - udanie się zawodników na stanowiska,
 3. godz. 7.45 ÷ 13.45 - czas trwania zawodów,
 4. godz. 14.30 - ogłoszenie wyników, zakończenie  zawodów.

 3. Zawody rozgrywane w kategorii: seniorów, juniorów, w klasyfikacji indywidualnej. 4. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przy sobie ważną w dniu zawodów Legitymację Członka PZW. 5. Obowiązują następujące sygnały:

 1. pierwszy  sygnał - oznacza rozpoczęcie zwodów,
 2. drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

6. Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. 7. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. 8. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań. 9. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 m, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. 10. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. 11. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej. 12. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. Dopuszcza się  potwierdzenie złowienia ryby przez drugiego zawodnika w tym przypadku bezwzględnie należy wykonać zdjęcie ryby położonej na miarce           ( zdjęcie wykonuje zawodnik który złowił rybę) oraz wpisanie wymiaru i gatunku do karty startowej i złożenie podpisu zawodników. 13. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe. 14. Obowiązuje następująca punktacja:

 1. głowacica i sum - za wymiar określony przez regulamin 700 pkt, za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt,
 2. szczupak, sandacz - za wymiar określony przez regulamin 700 pkt, za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt,
 3. boleń i brzana - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt, za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt,
 4. jaź i kleń - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt, za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt,
 5. okoń - za wymiar określony przez regulamin 50 pkt, za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

 15. Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz następujące wymiary: głowacica, sum - 70 cm, szczupak, sandacz - 50 cm, boleń, brzana - 40 cm, jaź, kleń - 25 cm, okoń - 18 cm, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji. Za rybę wymiarową uznaje się rybę o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego. 16. Przyjmuje się zasadę że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów. 17. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby. 18. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach. 19. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 1. wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
 2. przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,
 3. nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,
 4. udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,
 5. nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,
 6. łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
 7. stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
 8. za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),
 9. przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,
 10. używanie osęki do „lądowania" ryb,
 11. używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

 20. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia burzy w czasie zawodów:1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów: żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, zawody mogą się odbyć normalnie lub zostać skrócone, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, zawody zostają anulowana. 2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania zawodów - zawody zostają natychmiast przerwane; Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: „pierwszy sygnał - podwójny", po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane, „drugi sygnał" informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko, „trzeci sygnał" (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów. Czas trwania zawodów może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Sędziowską).

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

 • tadeusznieznanski Data dodania: 3 lata temu Oceń: 1 + / -

  PYTANIE I APEL DO wszystkich WĘDKARZY I DZIAŁACZY NIE TYLKO NASZEGO KOŁA - napewno WARTO BY UCZCIĆ 100 ROCZNICE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I OSTATNIE ZAWODY W NASZYM KOLE I CAŁEJ POLSCE ZORGANIZOWAĆ Z OKAZJI TEJ ROCZNICY-ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI 100 ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI -na pewno byłby to znaczący wkład w obchody tej wspaniałej rocznicy

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem na wszystkich naszych łowiskach Koła górnego wymiaru ochronnego dla następujących gatunków ryb: amura, szczupaka i sandacza powyżej 80 cm oraz karpia powyżej 65 cm?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin