Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty zobacz archiwum

Komunikat w sprawie Karpiowych Mistrzostw Koła

Komunikaty | 2021-03-08 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Komunikat w sprawie zawodów o Mistrzostwo Koła PZW nr 45 Racibórz- Miasto w wędkarstwie karpiowym Komunikat w sprawie Mistrzostw Koła w wędkarstwie karpiowym organizowanych w dniach 15-18.04.2021 r. Zarząd Koła PZW nr 45 Racibórz-Miasto organizuje w dniach 15-18.04.2021 r. zawody karpiowe. W zawodach prawo startu mają członkowie Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto, którzy opłacili składki na rok 2021. Teren zawodów : Łowisko Nr 033 Kanał Ulga (od mostu drogowego ul. Sudecka do ujścia nowego kanału poniżej zbiornika Racibórz Dolny ). ...... więcej

Postanowienie nr 1/2020 Prezesa Okręgu PZW w Katowicach

Komunikaty | 2020-05-30 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Postanowienie nr 1/2020 Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.05.2020 r. na podstawie § 46 ust. 3 Statutu PZW z, dnia 15 marca 2017 r. zgodnie , ,,§ 7 ust. 1 pkt 9, ust. 2 Rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1ż listopada 2001 r. w sprawie połow ryb oraz warunków chowu. hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ze zmianami (Dz. U. z2018 r, poz. L476) postanawia się, co następuje: §1 1) okres ochronny sandacza i szczupaka ulega skróceniu o dzień 31 maja 2020 r. (niedziela) w tym: zakaz połowu na żywe i ...... więcej

Składki członkowskie na 2020 r.- Sprzedaż internetowa

Komunikaty | 2020-04-17 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

K O M U N I K A T Składki członkowskie na 2020 r. - sprzedaż internetowa W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez wirusa Covid – 19 oraz brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół, umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła. W tym celu należy: 1. Pobierz i uzupełnij (załącznik nr 1) oraz z tabeli składek (załącznik nr 3) wybierz poz. dot. składki którą chcesz opłacić i prześlij na adres mailowy Koła, ...... więcej

Załącznik nr 1 Tabela z danymi osobowymi wędkarza oraz wybrany rodzaj składki okręgowej na 2020 rok

Komunikaty | 2020-04-17 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Imię i nazwisko Adres zamieszkania ( miejscowość, kod pocztowy, ulica nr domu i mieszkania ) Data urodzenia Numer karty wędkarskiej Adres e-mail Numer telefonu Rok, w którym dokonano ostatnio opłaty składek członkowskich PZW Wybrany rodzaj składki okręgowej* * komunikat - cd. Wysokość poszczególnych składek na 2020 rok Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wystawienia zezwolenia na amatorski połów ryb. . Wyrażam zgodę na używanie mojego adresy e- mail oraz nr telefonu w celu ...... więcej

cd. Wysokość poszczególnych składek na 2020 rok

Komunikaty | 2020-04-09 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Informacja w zakresie uiszczania składek w kole PZW nr 45 Racibórz Miasto w 2020 r. Rodzaj składki Składka członkowska Składka okręgowa Ekwiwalent za pracę na rzecz koła. Razem do zapłaty Uprawnienia Składka roczna dla wędkarzy nie posiadających ulg w składkach: 1. Składka pełna roczna 100,00 zł 175 zł 40 zł = 315zł uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających. 2. Składka niepełna 100,00 zł 150,00 zł 40 zł = 290 zł. uprawnia do wędkowania ...... więcej

Wysokość poszczególnych składek na 2020 rok

Komunikaty | 2020-04-09 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

ZARZĄD KOŁA PZWNR 45 RACIBÓRZ MIASTO Udostępnia się następujące składki; 1.Pełna roczna -uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami (w tym trollingi spinning) oraz ze środków pływających. Wartość do zapłaty315 złna konto koła43 1050 1328 1000 0023 4238 0082 Na co składa się - składka członkowska – 100,00 zł, - składka okręgowa – 175 zł -ekwiwalent za prace na rzecz koła -40zł. 1.1Składka ulgowadlamłodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką ...... więcej

Komunikat onowych tymczasowych zasadach przyjmowania opłat w kole PZW nr 45 Racibórz- Miasto

Komunikaty | 2020-04-09 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

UWAGA WĘDKARZE W związku z zaistniałą sytuacja związana z pandemią wywołana przez wirusa Covid – 19 oraz brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła: W tym celu należy: 1. Uzupełnić tabelę (załącznik nr 1) i przesłać ją na adres mailowy Koła, \">... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu nr 18/2020

Komunikaty | 2020-03-25 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

KOMUNIKAT NR 18/2020 (do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła) I SPRAWY ORGANIZACYJNE Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z dnia 24 marca 2020 r. poz . 522) zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zobowiązuje się Zarządy Kół do zamieszczenia informacji o ...... więcej

Egzaminy na kartę wędkarską 2020

Komunikaty | 2020-01-17 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

T E R M I N A R Z EGZAMINÓW NA KARTĘ WĘDKARSKĄ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ KOŁA PZW NR 45 RACIBÓRZ- MIASTO w 2020 r. Styczeń 16 i 28 Luty 04 i 18 Marzec 03 i 17 Kwiecień 07 i 21 Maj 05 i 19 Czerwiec 09 i 23 Lipiec 28 Sierpień 25 Wrzesień 29 OSOBY ZAINTERESOWANE ZDANIEMEGZAMINÓWPOWINNY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCIDOKONAĆ OPŁATY EGZAMINACYJNEJ (druki do pobrania w kasie Koła oraz na stronie http://www.pzw.org.pl/raciborz_miasto/%20 lub w sklepach Bażant i Rekinek i Rybomania) W CZASIE EGZAMINU OSOBY PEŁNOLETNIE POWINNY POSIADAĆ DOWÓD ...... więcej

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych ,, Puchar Prezesa ” w dniu 29 09 2019

Komunikaty | 2019-09-23 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych zaliczanych do Grand Prix Koła o Puchar Prezesa , organizowanych w dniu 29.09.2019 r. Zarząd Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto organizuje w dniu 29.09.2019r. zawody spinningowe zaliczane do Grand Prix Koła o Puchar Prezesa W zawodach mogą brać udział członkowie Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto, którzy opłacili składki na rok 2019. Teren zawodów: Seniorzy i Juniorzy : Łowisko Nr 033 rzeka Odra od mostu drogowego ul. Piaskowa do ujścia kanału Ulga. Teren zawodów zostaje zamknięty dla ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin