Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne zobacz archiwum

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2017 poz. 1510)

Akty prawne | 2017-08-11 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Przedstawiamy tekst Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2017 poz. 1510), z którym powinien zapoznać się każdy wędkarz. Z przedmiotowym tekstem rozporządzenia można zapoznać się poniżej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ¹ z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz ...... więcej

Pod rozwagę Koleżanek i Kolegów, przedstawiamy zapisy prawne z Kodeksu wykroczeń Rozdziału XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, dotyczące niektórych zachowań wędkarzy w czasie domarszu i dojazdu do łowiska oraz podczas wędkowania, jak i po jego zakończeniu za, które mogą zostać ukarani.

Akty prawne | 2017-05-12 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Przypominamy Koleżanką i Kolegą, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, niżej wymienione zachowania w czasie domarszu i dojazdu do łowiska oraz podczas wędkowania, jak i po jego zakończeniu są karalne: 1. Przejeżdżanie i przechodzenie przez nienależące do nas grunty rolne, które są zaorane, zasiane lub obsadzone, stanowi naruszenie art. 151 i podlega karze grzywny do 500 zł, nawiązki do wysokości 1500 zł albo karze nagany, 2. Niszczenie zasiewów, sadzonek lub trawy na nienależącym do nas gruncie rolnym, ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

Akty prawne | 2017-05-05 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 Nr 216, poz. 1423). ... więcej

Sprzęt pływający do połowu ryb podlega: rejestracji, oznakowaniu i obowiązkowemu wyposażeniu.

Akty prawne | 2017-05-02 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Przypominamy Kolegom, o obowiązku rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu ryb, w zależności od: długości, rodzaju i mocy napędu oraz rodzaju wód, po których będzie pływać środek pływający, w następujących instytucjach: Starostwie Powiatowym w Raciborzu (SPR), Polskim Związku Żeglarskim (PZŻ) oraz Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW). Do podstawowego sprzętu pływającego wykorzystywanego do połowu amatorskiego ryb (wędkowania), zwany dalej „sprzętem pływającym", zaliczamy: belly-boat (wędkarskie ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Akty prawne | 2016-08-06 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2015 r. Nr 10, poz. 15) , można przeczytać Tutaj ... więcej

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2016-07-08 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Przedstawiamy tekst jednolity Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652), z którą powinien zapoznać się każdy wędkarz. Pełny tekst przedmiotowej ustawy można przeczytać Tutaj ... więcej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Akty prawne | 2016-05-13 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Kompletny mundur wojskowy składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego. 2. Części munduru wojskowego to elementy składowe ubiorów, o których mowa w ust. 1. § 2. 1. Wprowadza się zakaz używania przez osoby ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin